Thursday, April 6, 2017

Palakero vs. Palikero

Ni E.S. GODIN

May malipat pa sab unsay sakto aning duha: ‘palakero’ ba o ‘palikero’. Kon ibase nato sa kadaghan sa mogamit, lagmit maoy modaog ang ‘palikero’. Apan kon ang pagpangita sa tukma ibase nato sa etimolohiya sa pulong (nga maoy makataronganong paagi sa pagsubay), molutaw nga labihang sayopa diay ang ‘palikero’.

Kadaghanan god kanatong mga maglilitok (speaker), nagagamit sa mga pulong segun lang sa atong nadunggan— dili segun sa natun-an o nabasahan— nga diin usahay mahimong masipyat pagpaminaw ug niana mahimong mausab na dayon ang pulong. Nia ang subay:

Ang pulong ‘kero’ hinulaman nato sa Kinatsilang ‘quiero’ o ‘querer’ nga ang kahulogan “of more love or affection; to love or to want” sa English. Sa ato pa, romantiko.

Sa laing bahin, ang ‘pala’ usab, usa ka unanggikit (prefix) nga nagpasabot og ampay, hilig o nabatasan (habitual) nga hiyas o buhat sama sa ‘pala+hubog’, ‘pala+kaon’, ‘pala+away’ (walay langgikit nga ‘pali’— ‘pali+hubog’). Nan, klaro nga maoy sakto ang ‘pala+kero’ kansang kahulogan mao ang pagka hilig sa romansa o pagka himabaye.--

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.