Tuesday, September 11, 2007

Mga Adlaw ug Bulan ug mga Minubo Niini

Ang mga adlaw sa semana ingon man ang mga buwan sa tuig sinunod nato sa mga langyawng Katsila ug dili malalis nga Kinatsila kinig mga hiyas, busa pagasulaton kini nga ilisan lamang ang mga katingog (consonants) sumala sa alpabetong gisagop sa Bisaya.

Mga Adlaw Sa Semana:
 • Lunes— (Lun.) (Sp. Lunes) Monday
 • Martes— (Mar.) (Sp. Martes) Tuesday
 • Miyerkoles— (Mer.) (Sp. Miercoles) Wednesday
 • Huybes— (Huy.) (Sp. Jueves) Thursday
 • Biyernes— (Ber.) (Sp. Viernes) Friday
 • Sabado— (Sab.) (Sp. Sabado) Saturday
 • Domingo— (Dom.) (Sp. Domingo) Sunday
Mga Bulan Sa Tuig
 • Enero— (Ene.) (Sp. Enero) January
 • Pebrero— (Peb.) (Sp. Febrero) February
 • Marso— (Mar.) (Sp. Marzo) March
 • Abril— (Abr.) (Sp. Abril) April
 • Mayo— (May.) (Sp. Mayo) May
 • Hunyo— (Hun.) (Sp. Junio) June
 • Hulyo— (Hul.) (Sp. Julio) July
 • Agosto— (Ago.) (Sp. Agosto) August
 • Septiyembre— (Sep.) (Sp. Septiembre) September
 • Oktubre— (Okt.) (Sp. Octubre) October
 • Nobiyembre— (Nob.) (Sp. Noviembre) November
 • Disyembre— (Dis.) (Sp. Diciembre) December
* Tan-awa: Lagda sa Espeling

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.