Tuesday, September 11, 2007

Ang "Tablado"

Daghan kanato nanaggamit sa terminong "entablado" ingong katugbang (equivalent) sa Iningles nga pulong "stage". Apan kini diay dakong sayop. "Tablado" alang sa "stage" ang sakto— ug dili "entablado".

Masabot nga ang pulong "tablado" gikan sa Kinatsilang pulong nga "tabla"— nagpasabot og "board" sa Iningles. Sa laing pagsuling, ang "tablado" ing adyektib nga pulong gikan sa "tabla" nga nagpasabot nag plataporma (platform) o stage.

Diin maggikan ang pulong "entablado"?

Sama sa daghang kabalingag, kini naggumikan na usab sa sayop nga pagsabot— sa pinulongang langyaw nga gilitok sa mga Katsila ug sa mga Bisayang hanas mokinatsila. Kanila, sabog natong madungog ang "entablado" sa walay pagmatikod nga kini diay ing duha ka pulong (en tablado) sanglit ang "en" sa Kinatsila usa man ka preposisyon nga mahimong mangahulogan ning mosunod: (location) in, into, at, on, upon; (time) in, at, as soon as; (manner) in, by, at, for, if, into.

Niini, kon butangan pa natog "sa" (nga maoy sagad) sama sa "sa entablado"— pananglit, "midiskurso ibabaw sa entablado"— nan, nasayop na sanglit nadoble na man ang preposisyon. "Tablado" ra gyod unta alang sa "stage", wa nay labot ang "en".

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.