Monday, September 10, 2007

Ang ‘Usag Usa’ ug ang ‘Tagsa-tagsa’

Ang pulong ‘usag usa’ maoy resulta sa paghugtong (contract) sa mga pulong ‘usa ug usa’ busa walay katarongan nga kini sulatong usa da ka pulong nga ulangog giyon (sama sa usag-usa) sahi sa ‘tagsa-tagsa’.

Ang ‘tagsa-tagsa’, sa laing bahin, usa ka pulong nga gisubli paglitok maong kini ulangon gayod sa giyon (hyphen) samtang ang ‘usag usa’, sa gikapahayag na, usa ka pulong hinugtong (contracted) gikan sa ‘usa ug usa’ (sama usab sa ‘dakog kaon’ nga gikan sa ‘dako og kaon’) ug busa, kini pagasulaton da gayod nga ingon niini: ‘usag usa’.

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.