Saturday, September 8, 2007

Kalainan sa "KUN" ug "KON"

Tinuod nga daghan ang wala pa masayod unsay kalainan sa ‘kun’ ug ‘kon’. Gani, daghan ang nanagtuo nga kini managsama ra ug komporme lamang sa ayon. Ang uban malagmit nanaglibog unsay sakto niining duha. Apan alang sa mga nasayod, ang panagbaylo-baylo niini usa ka dakong sayop— usa ka ilhanan sa kawalay alamag.

Sumala sa pagtuon sa mga Bisayista, ang ‘kun’ maoy tugbang sa conjunction nga ‘or’ sa Iningles; samtang ang ‘kon’ maoy tugbang asa ‘if’.
Pananglitan:

  • kon ako pay ikaw (If I were you)
  • kapin kun kulang (more or less)
  • kon mouyon ka (If you agree)
  • tukma kun (o) sayop (right or wrong)

T. P. (Timan-an Pag-ayo): Ang ‘kung’ usa ka pulong Tinagalog nga wala pa sagopa sa pormal nga panulat sa Binisaya, bisan tuod nag-eksist na kini sa mga kombersasyon sa katawhan ilabi na sa kabatan-onan. ‘Kon’ ang ato, impluwensiya lang (tingali) sa Tagalog ang ‘kung’.

Sa laing bahin, ang ‘o’ gigamit ingong variation sa ‘kun’ sama sa "naglibog sa kalainan o gamit", "moadto ka o dili" ubp.

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.