Thursday, September 6, 2007

Ang Pulong "Taga"

Ang pulong ‘taga’ (from usahay sa English) maklasipika nga usa ka adverb nga nagpasabot og dapit nga nahimutangan o gigikanan (denoting place of origin; denoting extent or hight) sama sa "taga Manila", "taga Sugbo". Ang ubang batidila usab nag-isip niini nga usa ka preffix (sa samang kahulogan) hinungdan nga kini ilang isumpay-- "taga-Manila", "taga-Sugbo". Apan kon isumpay ugod, daw sabal na kaayo sa panan-aw ang giyon (hyphen) nga kinahanglang gamiton pag-ulang tali niini ug sa capitalized proper noun nga mga ngalan sa dapit.

Busa, ang Bisaya magasin mihukom sa pagsagop sa maong duha (2) niini ka kagamitan base niining mosunod nga sumbanan:

  • Ang "taga" angayng ibulag (sama sa from sa English) kon kini gigamit sa pagpasabot og espesipikong dapit (place) o pihong pungan (proper noun) aron wala nay giyon. Pananglitan: "taga Manila", "taga Bacolod", "taga diin ka man diay?", "Ah, taga bukid ko."
  • Ang "taga" isumpay ingong usa ka langgikit kon kini gigamit sa pagpasabot og dili dapit o lugar, kondili mga bahin sa lawas sama sa: "tagakiting", "tagatuhod" o "tagaliog" nga tubig.

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.