Wednesday, September 12, 2007

Pangutana Kalambigit sa Lagda sa Espeling

Pangutana:
Nganong sa Ambungan Clan, "U" inay "O" may inyong gigamit? Makalibog kini sa way hibangkaagan sa panitik sa Binisaya (ambong, maambong, ambongan).— Nits B.; 09194736373

Tubag-patin-aw:
Tataw nga ang pagkagamit sa pulong ‘ambongan’ sa maong kahimtang ing usa ka pihong pungan (proper noun), sanglit ngalan sa organisasyon. Ug sumala sa Lagda sa Panitik sa Binisaya, dili angay usbon ang espeling sa mga ngalan sa tawo, lugar, brand sa mga produkto diin nalakip na niini ang mga ngalan sa kapunongan, kompaniya o mga institusyon. Wala kitay katungod nga mousab sa ingon niining rehistradong mga ngalan.

Tinuod nga sayop unta ang "AMBUNGAN" ("O" ang husto) base sa prinsipyo sa paggamit sa U ug O, apan kay kini maoy ilang gibunyag sa ilang clan, nan, wa kitay mahimo.

Sa laing bahin, kon ang tuyo nila sa paggamit sa maong pulong mao unta ang pagpasilong sa kahulogan sa AMBONG, nan, maisip nga guilty sila diha sa kainosente o kawalay hibangkaagan sa Lagda sa Espeling sa Binisaya.— Editor

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.